Tuesday, November 15, 2011

The Lost Malay Kingdoms: Sarawak Before Brunei and Brooke

Wacana Intelektual Melayu (WIM) 6:  Syarahan
Disebut di dalam Silsilah Raja-Raja Brunei bahawa Kesultanan Brunei telah dianugerahkan 5 buah negeri.  Apa, bila dan di mana negeri-negeri ini?  Prof. Madya Datu Hj. Sanib bin Hj. Said akan membentangkan hasil penyelidikannya mengenai negeri-negeri yang telah hilang.

Masa: 26 November 2011 (Sabtu)  Jam: 2:30 petang.  Tempat: Bilik Niah, Dewan Tun Abdul Razak, Muzium Sarawak, Jalan Tun Openg.  Semua dijemput hadir.

Penganjur:  Ikatan Graduan Melayu Sarawak dengan kerjasama: Kursi Nusantara, Institut Pengajian Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak, Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Sarawak dan Jabatan Muzium Sarawak.