Saturday, October 19, 2013

PERSIDANGAN ANTARABANGSA KABOKA 7 2013


KONFERENSI ANTAR UNIVERSITI SE BORNEO-KALIMANTAN KE-7 (KABOKA KE-7)

Sukacita dimaklumkan KABOKA 7 2013 telah mendapat sambutan hangat dari peserta dalam dan luar negara. Sehubungan itu, tarikh penghantaran kertas kerja penuh KABOKA 7 2013 dilanjutkan sehingga 30 September 2013. Panduan penyediaan kertas kerja penuh boleh diperolehi di sini. Maklumat lanjut tentang KABOKA Ke-7, boleh diperolehi melalui laman sesawang iniKABOKA 7