Wednesday, September 15, 2010

16 September atau 31 Ogos: Hari Malaysia

Liku-Liku Runcing Sarawak Membentuk Persekutuan Malaysia

Di pertemuan Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik pada garis khatulistiwa terbentang semenanjung dan ribuat pulau-pulau dinamai Arkipelago Melayu. Membina tamadun maritim tersendiri di antara dua tamadun besar, China di sebelah barat dan India di sebelah timur menjadi super-world economy mengeluarkan rempah-ratus yang mencetuskan revolusi perdagangan dunia yang bermula di Eropah ketika itu. Selama ratusan tahun semenjak abad yang pertama irama sejarah Arkipelago bergema dengan keunggulan Srivijaya, Kataha, Majapahit, Brunei dan Melaka menjaga ribuan pulau dan lautan demi kemakmuran perdagangan sejagat.

Mengiringi kapal perdagangan dan para peniaga Eropah ialah kuasa negara-bangsa yangn memulakan penjajahan di seluruh dunia. Pada tahun 1511, Portugal menawan Melaka dan kemudian di Maluku. Pada tahun 1578, menawan Cebu, Luzon dan Visaya. Pada tahun 1641, Belanda pula mengambil Melaka.

Britain pula tiba dan merampas Pulau Pinang pada tahun 1786 dan terus meluaskan penjajahannya Singapura pada tahun 1819 dan Melaka pada tahun 1824. Kemudian mulai 1874, Britain menguasai negeri-negeri Melayu; bermula dengan Perak, Selangor, Pahang, Trengganu, Kedah, Johor, Kelantan dan Perlis dan mengenepikan kuasa raja-raja dan pembesar Melayu.

Di Sarawak muncul pula seorang pemuda Inggeris bernama James Brooke pada tahun 1841. Bermula di Kuching dan kemudian memperluaskan pengaruhnya hingga ke Lawas pada tahun 1905, menjadi negeri Sarawak.

Di timur Borneo sebuah firma, North Borneo Charterd Company, membina jajahannya menjadikan Sabah mulai tahun 1888.

Masyarakat berobah menjadi majmuk dengan hadiran orang India dan China sama ada dibawa kuasa penjajah atau mencari kehidupan baharu di Arkipelago Melayu yang telah bermula semejak abad pertama itu.

Bermula dari perdagangan menjadi penjajahan sehingga kemudian menular menjadi persaingan ideologi demokrasi Barat dan komunisme Soviet Union dan China.

Perang Dunia Kedua tahun 1941 memberi sinar harapan kepada tanah-tanah jajahan Barat untuk melepaskan diri dari cengkaman kolonialisme dan berjuang menuntut kemerdekaan yang telah hilang selama ratusan tahun itu.

Di tengah-tengah kemelut perjuangan kemerdekaan oleh berbagai golongan, muncul seorang anak raja, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang berjiwa rakyat. Beliau berjaya memberi arah-tujuan baharu yang menyakinkan perjuangan menuntut kemerdekaan kepada parti UMNO dan kemudian diterima oleh parti Malaya Chinese Association dan Malaya Indian Association. Dengan watak dan keunggulan kepimpinan yang berjaya menyenangkan semua pihak, termasuk pemerintah penjajah Britain, Persekutuan Tanah Melayu telah meraih kemerdekaan dengan titisan dakwat pena, bukan pertumpahan darah, pada 31 Ogos 1957.

Terserlah gaya kepimpinan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu seolah-olah mulai terdengar semula irama sejarah di Arkipelago Melayu mengiringi kelahiran sebuah negara baharu. Walaupun baharu sahaja mencapai kemerdekaan selama tiga tahun, Tunku Abdul Rahmann Putra Al-Haj, menyambung irama sejarah politik dan diplomasi antarabangsa dengan mengumumkan suatu gagasan baharu di antara negeri-negeri Melayu dalam Perseketuan Tanah Melayu dengan negeri-negeri British Borneo, iaitu Sarawak, Brunei dan Sabah pada 27 Mei 1961. Gagasan ini pada mulanya dikenali sebagai Melayu Raya kemudiannya menjadi Malaysia.

Ketika itu persaingan ideologi demokrasi dan komunisme sedang memuncak di seluru dunia. Komunisme semakin berkembang dan popular di bawah kepimpinan Russia dan China di mana mereka telah mula menarik sokongan golong bawahan di mana komunisme China telah berjaya menguasai Vietnam.

Dalam tempoh 23 hari, Sir Harold MacMillan, Pedana Menteri Britain, telah memberi tahu parlimen bahawa cadangan Tunku Abdul Rahman itu baik dan menarik. Pendirian Britain ini telah menjadikan cadangan ini perlumbaan pecut dalam sejarah intergasi politik dunia. Enam hari kemudian, pada 26 Jun 1961 gabenor tanah jajahan British Borneo, iaitu Sarawak, Brunei dan Sabah telah berkumpul di Singapura untuk membincangkan gagasan Malaysia itu.

Pada 9 Julai terdapat dari kalangan pemimpin seperti Ong Kee Hui dari Sarawak, A. M. Azahari dari Brunei dan Donald Stephen dari Sabah yang menubuhkan sebuah United Front. Bagaimanapun mereka hanya merupakan golongan kecil dan bukan suara rakyat di ketiga buah negeri itu.

Semasa persidangan Commonwealth Parliamentary Association di Singapura pada 27 Julai, wakil-wakil Sarawak, Sabah dan Brunei telah menubuhkan sebuah jawatankuasa, Malaysia Solidarity Consultative Committee untuk membincang dengan lebih terperinci mengenai gagasan Malaysia. Sarawak telah diwakili oleh Datu Bandar Abang Mustapa, Temenggong Jugah, Ling Beng Siew dan James Wong Kim Min. Secara umumnya jawatankuasa ini telah berubah dari menentang gagasan Malaysia kepada bagaimana untuk menjayakan secepat mungkin memandangkan ancaman komunis semakin kritikal dengan perang sengit di Vietnam di samping keganasan komunis di dalam negeri Sarawak sendiri. Sehubungan dengan itu ini negeri Sarawak telah mengambil inisiatif membentangkan sebuah Kertas Putih, Malaysia dan Sarawak di Dewan Undangan Negeri dan bersetuju dengan penubuhan Malaysia pada 4 Januari 1962.

Pada 3 Februari 1962, untuk memantapkan lagi persetujuan rakyat Sarawak dan Sabah, sebuah Suruhanjaya Cobold telah dibentuk yang dipengerusikan oleh Lord Cobold yang dianggotai oleh Sir Anthony Abell dan Sir David Watherton sebagai wakil Britain dan Dato Wong Pow Wee dan Encik Ghazali Shafiee sebgai wakil Persekutuan Tanah Melayu. Di Sarawak mereka telah mendengar pandangan rakyat dari semua lapisan masyarakat di 36 pusat, di bandar dan juga luar bandar di mana mereka menyelesaikan tugas ini pada 17 April 1962 dan terbang ke Kota Kinabalu untuk tujuan yang sama. Walaupun mereka mendapat tentangan oleh anasir komunis tetapi akhirnya majoriti rakyat Sarawak bersetuju menyertai penubuhan Malaysia.

Berdasarkan Laporan Cobold, Tunku Abdul Rahman telah berunding dengan Perdana Menteri Britain pada 1 Ogos 1962, lalu mengumumkan persetujuan mereka bahawa Malaysia akan diisytiharkan pada 31 Ogos 1963. Sebuah jawatankuasa, Inter-Governmental Committee telah ditubuhkan untuk mengkaji pengoperasian Persekutuan Malaysia, khususnya sebuah perlembagaan baharu.

Tentangan dari luar negara dan dalaman dari komunis telah meneguhkan tekad Sarawak dan Sabah untukmempercepatkan pembentukan Malaysia. Ekoran daripada itu, pada 12 September 1962 Dewan Undangan Negeri Sabah telah meluluskan penubuhan Malaysia dan Inter-Governmental Committee. Dewan Undangan Negeri Sarawak pula meluluskan sebulat suara Persekutuan Malaysia.

Dalam pada itu Dewan Perwakilan Philippines suatu resolusi menentang penbuhan Malaysia dan memulakan tuntutan ke atas Sabah pada 24 April 1962. Parti Komunis Indonesia menuduh Malaysia sebagai neo-kolonialisme di Borneo. Ini akan diikuti pemberontakan Parti Rakyat Brunei pada 8 Disember 1962 yang melibatkan beberapa Daerah Bekenenu, Limbang dan Lawas. Perintah darurat telah diisytiharkan di Bahagian Limbang pada 3 Januari 1963 di mana perintah berkurung telah dikuatkuaskan.

Pada 28 Januari 1963, Presiden Philippines, Diosado Macapagal mengumumkan tentangan terhadap penubuhan Malaysia semasa state-of-the-union speech dan selang beberapa hari ikuti oleh pengumuman Meneri Luar Indonesia, Dr. Subadario pada 11 Februari 1963. Keadaan menjadi sangat tegang dan meruncing yang dibimbangkan akan mencetuskan peperangan.

Maka tercetuslah tahap awal konfrontasi pada 12 April 1963 apabila sepasukan askar Indonesia telah menyerang dan menawan Stesyen Polis Tebedu yang dekat dengan sempadan selama seminggu sebelum ditawan semula. Communist Clandestine Organization (CCO) melancarkan kegiaan provokasi seperti menyebarkan risalah komunis dan mengebarkan bendera Parti Komunis Chian. Suasana di Bandar Kuchng berubah menjadi suasana peperangan, ribuan askar Persekutuan Tanah Melayu dan askar Komanwel membanjiri bandar itu. Raungan bunyi jet dan helikopter tentera mengisi ruang udara dan keenderaan tentera menguasai jalan raya.

Dalam keadaan runcing ini Jepun telah mengambil inisiatif membawa Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman; Presiden Philippine, Diosado Macapagal dan Presiden Indonesia, Sukarno ke Tokyo pada 31 Mei 1963 untuk perundingan damai. Indonesia bersetuju menghentikan tenteranya memasuki Sarawak.

Dalam pada itu laporan Inter-Governmental Committee telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak pada 23 Februari dan di Sabah pada 13 Mac. Pilihanraya pula telah dijalankan di mana parti Perikatan yang menang sebagai bukti sokongan dan penerimaan rakyat Sarawak dan Sabah terhadap Malaysia. Ini telah menjadi faktor terkuat untuk menyempurnakan Perjanjian Malaysia yang bersejarah dengan tandatangan pengesahan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dan Harold MacMillah, Perdana Menteri Britain di London pada 9 Julai 1963. Sarawak telah diwakili oleh Dato Bandar Abang Mustapa, Temenggong Jugah, Abang Haji Openg, Ling Beng Siew dan P.E. H. Pike.

Sepuluh hari kemudian, House of Commons Britain telah meluluskan Malaysia Bill untuk memberikan Sarawak dan Sabah bertaraf berkerajaan sendiri untuk membuat keputusan sendiri. Lanjutan dari pilihran raya yang telah diadakan, maka pada 22 Julai 1963, Stephen Kalong Ningkan, pengerusi parti SNAP dan Perikatan, telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak berserta dengan kabinet pertama yang dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong, Dustan Endawie, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng.

Tiba-tiba Presiden Indonesia, Sukarno mengumumkan secara rasmi dasar “Ganyang Malaysia”, menandakan konfrontasi bermula, pada 27 Julai 1963 sedangkan tarikh pengisytiharan Persekutuan Malaysia pada 31 Ogos hanya sebulan sahaja lagi. Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman tanpa mengenal erti menyerah tetap tegas dan berani dan memanggil perundingan di Manila dengan Sukarno dan Diaso Macapagal pada 30 Julai. Setelah berunding selama empat hari hasil yang dicapai diluar dugaan di mana mereka bersetuju mengeluarkan tiga dokumen. Yang pertama ialah Deklarasi Manila di mana mereka bersetuju membentuk sebuah konfederasi MAHPHILINDO, gadungan Malayisa, Phililippines dan Indonesia. Yang kedua ialah Persetujuan Manila di mana ketiga negara akan berkerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam bidang politik ini, Indonesia dan Philippines dengan segera mengusulkan supaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengadakan pungutan suara rakyat Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Perseketuan Malaysia. Maka tertubuhlah United Nation Malaysia Mission yang diketuai oleh Lawrence Michelmore. Anasir-anasir komunis di Sarawak membuat bantahan dan tunjuk perasaan di Kuching, Sibu dan Miri.

Bagaimanapun persiapan menyambut hari kemerdekaan terus dirancang. Dan pada 6 Ogos 1963, Menteri Sumber Alam, Yang Berhormat Teo Kui Seng telah dilantik sebagai pengerusi sambutan hari kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Malangnya oleh kerana United Nation Malaysia Mission masih belum menyelesaikan tugasnya maka pada 19 Ogos pihak kerajaan telah menangguhkan pengisytiharaan Malaysia dari 31 Ogos kepada 16 September 1963.

Pada 4 September 1963 dalam Sidang Dewan Undang Negeri Sarawak, Ketua Menteri Encik Stephen Kalong Ningkan telah membentangkan usul Malaysia dan berjaya diluluskan dengan 38 menyokong dan 5 menentang.

Pada 13 September 1963 United Nation Malaysia Mission berjaya menyelesaikan tugas mereka denga membentang laporan rasimi yang mendapati bahawa rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju membetuk Persekutuan Malaysia. Pada hari yang sama Gabenor Sir Alexander Wadell mengumumkan bahawa Yang Dipertuan Agong telah berkenan melantik Datu Abang Hj. Openg Hj. Shapiee sebagai Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Temenggong Jugah anak Barieng sebagai Menteri Hal Ehwal Sarawak.

Pada 15 September 1963 tepai jam 12:30 petang Gabenor British, Sir Alexander Waddell secara meninggalkan Astana untuk menaiki kapal yang akan bawa beliau dan sejarah penjajahan pulang ke tempat asal mereka untuk selama-lamanya.

Seluruh rakyat Sarawak menantikan dengan debaran hari kemerdekaan pada kesokan harinya. Kemeriahan dirasakan dengan Pertandingan Bola Sepak Piala Sarawak peringkat akhir melihatkan Kuching menewaskan Miri. Menjelang malam pula diadakan perarakan tanglung dan kereta berhias tetapi telah dibatalkan apabila sebutir bom diletupkan oleh anasir komunis di Open Market, Kuching.

16 September 1963, tarikh yang penuh sejarah dan debaran akhirnya tiba. Hari ini tiada siapa yang dapat menghalang sejarah. Tiada siapa yang dapat menghalang suara rakyat yang mahukan sebuah negara baharu, Persekutuan Malaysia lagi. Seperti kata Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada hari itu:

The great day we have awaited has come at last – the birth of Malaysia. In a warm spirit of joy and hope ten million people of many races in all the states of Malaya, Singapura, Sarawak and Sabah now join hands in freedom and joy.”

Semangat ini terpancar di Padang Sentral, Kuching di mana kemuncak sambutan kemerdekaan bersama kelahiran Persekutuan Malaysia bagi negeri Sarawak diadakan dengan kemegahan dan kemeriahan ketikia itu. Encik Khir Johari, sebagai wakil Perdana Menteri telah melafaz Pengisytiharan Malaysia dan didampingi oleh Tuan Yang Terutama Datu Haji Abang Openg dan Dato Stepeh Kalong Ningkan serta barisan kabinet pertama sambil disaksikan oleh rakyat yang hadir.

Monday, August 30, 2010

SYSTEMATIC ATTACK ON MALAY IDENTITY

With Braudel's long duree insight the Malay identity has been attacked in a systematic way for more than a decade. It started in Singapura, a Malay nemesis, with a conference on contessting Malay identity that even Malay scholars supported in the name of an intellectual discourse. This was followed by the denouncement of keris, the Malay symbol of power, following an UMNO general meeting that saw even the once fiery youth cowed in the name of violence. The cultural basis of the Malay identity succumbed to the on-slaught by the Chinese, in particular.

In the past weeks, it was the spiritual identity became the target. In Pulau Pinang, a Malay Muslim prayed for a Chinese Chief Minister while excluding the King and the Governor in a few occasion during the holy day of Friday prayer. This was followed by a Chinese woman parliamentarian using the sacred prayer hall to give "tazkirah", a sermon.

In all these events it was the Malays who were consequently confused and divided as some political and Islamic leaders gave different interpretations and failed to take punitive actions.

Monday, April 26, 2010

Melayu Tidak Racist: Menangkan Calon India, MIC

Utusan Malaysia Online - Berita Utama

BN tawan semula Hulu Selangor


P. Kamalanathan bersama pemimpin Barisan Nasional (BN) terdiri daripada Najib Tun Razak, Muhyiddin Yassin, Noh Omar, Shahrizat Abdul Jalil, Dr, Chua Soi Lek dan Dr. Koh Tsu Koon meraikan kemenangan BN pada Pilihan Raya Kecil Parlimen Hulu Selangor, semalam.


HULU SELANGOR 25 April – Barisan Nasional (BN) memberikan isyarat awal kebangkitan semula parti itu di Selangor apabila menawan kerusi Parlimen Hulu Selangor berikutan kejayaan calonnya, P. Kamalanathan menewaskan calon Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Zaid Ibrahim dengan majoriti 1,725 undi pada pilihan raya kecil kawasan itu, hari ini.

Kamalanathan memperoleh 24,997 undi manakala Zaid mendapat 23,272 undi. Keputusan itu diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Hulu Selangor, Nurhisham Ahmad Dahalan pada pukul 9.20 malam di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Kuala Kubu Bahru, di sini.

Seramai 49,000 atau 76 peratus daripada 64,500 pemilih berdaftar keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam pilihan raya yang diadakan berikutan kematian penyandangnya, Datuk Dr.Zainal Abidin Ahmad pada 25 Mac lalu.

Pada pilihan raya umum lalu, Allahyarham menewaskan calon BN, Datuk G.Palanivel dengan majoriti 198 undi. Kali terakhir BN menguasai kerusi Parlimen tersebut ialah pada tahun 2004 juga melalui Palanivel.

Ini merupakan kemenangan kedua berturut-turut yang dicapai oleh BN dalam sepuluh pilihan raya kecil yang diadakan sejak pilihan raya umum 2008.

Turut meraikan kejayaan BN ialah Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak yang tiba di dewan itu kira-kira pukul 9.10 malam, Timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menteri-menteri Kabinet dan pemimpin-pemimpin komponen BN.

Sunday, April 25, 2010

Parlimen Ambil Tindakan Tegas

Utusan Malaysia Online - Berita Utama

Rujuk Anwar ke jawatankuasa bukti BN adil

HULU SELANGOR 24 April - Keputusan Dewan Rakyat untuk merujuk Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen membuktikan Barisan Nasional (BN) bersikap adil terhadap semua pihak termasuk pemimpin pembangkang.

Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, tindakan Anwar mengeluarkan kenyataan mengelirukan yang mengaitkan gagasan 1Malaysia dengan sebuah syarikat perhubungan awam yang didakwanya mempunyai kaitan dengan Israel merupakan dakwaan serius dan tidak berasas.

Perdana Menteri berkata, BN boleh menggunakan kuasa majoriti di Dewan Rakyat untuk terus menghukum dan menggantung keanggotaan Anwar tetapi tidak melaksanakan langkah sedemikian.

''Kalau kita (BN) gunakan kuasa majoriti, kita boleh terus hukum Anwar dan gantung keanggotaannya, tetapi kita tak guna jalan tersebut sebaliknya beri peluang untuk dia membela diri, mengeluarkan sebarang hujah dan selepas itu dia akan ditentukan dan diadili oleh jawatankuasa berkenaan," katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas menghadiri program sarapan 1Malaysia bersama Perdana Menteri di Kampung Gumut Tambahan, Kalumpang di sini hari ini.

Khamis lalu, Dewan Rakyat meluluskan usul untuk menghadapkan Anwar ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana mengeluarkan kenyataan mengelirukan yang mengaitkan gagasan 1Malaysia dengan sebuah syarikat perhubungan awam yang didakwanya mempunyai kaitan dengan Israel.

Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Datuk Ronald Kiandee memutuskan demikian secara undian suara setelah ahli-ahli Parlimen pembangkang berkeras enggan mendengar penggulungan usul itu yang sepatutnya dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, sebaliknya mendesak agar ia ditarik balik.

Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata, BN tidak sesekali akan masuk campur dalam perkara tersebut dan biarlah jawatankuasa berkenaan meneliti secara mendalam mengenai dakwaan Anwar itu.

''Kini terserah kepada jawatankuasa berkenaan untuk meneliti dan membuat keputusan mengenai dakwaan Ketua Pembangkang itu," katanya.


Monday, March 29, 2010

Utusan Malaysia Online - Berita Utama

Utusan Malaysia Online - Berita Utama

Pesta buku catat sejarah


Najib Tun Razak bersama Mohd. Khair Ngadiron (kanan) dan Raslin Abu Bakar membaca buku tulisannya bertajuk Menakhoda Zaman pada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2010 di PWTC, Kuala Lumpur, semalam.


KUALA LUMPUR 28 Mac - Hari terakhir Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) 2010 menyaksikan dua sejarah penting terpahat dalam industri perbukuan negara.

Kedua-dua catatan sejarah itu dilakar oleh Datuk Seri Najib Tun Razak yang muncul sebagai Perdana Menteri pertama mengunjungi PBAKL selepas 29 tahun penganjurannya.

Beliau juga muncul sebagai Perdana Menteri pertama yang terlibat dalam majlis bacaan buku di negara ini.

Majlis bacaan buku itu berlangsung dalam suasana santai dan menarik perhatian lebih 100 pengunjung yang bersesak-sesak di gerai penganjur majlis iaitu Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM).

Lebih menarik, buku yang dibaca pada majlis itu ialah hasil karya Perdana Menteri sendiri iaituMenakhoda Zaman.


Thursday, March 25, 2010

Utusan Malaysia Online - Berita Utama

Utusan Malaysia Online - Berita Utama

Zulkifli Noordin Dedah Fitnah di Parliament

Ganjaran lumayan fitnah PM, isteri

KUALA LUMPUR 24 Mac – Genap seminggu Dewan Rakyat digemparkan dengan kejutan pertama, hari ini giliran Zulkifli Noordin (Bebas-Kulim Bandar Baharu) pula membuat pendedahan menggegarkan politik negara.

Beliau mendakwa pernah diberi tawaran lumayan oleh pihak tertentu untuk mengaitkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dan isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor dalam kes pembunuhan warga Mongolia, Altantuya Shaariibuu.

Tanpa mendedahkan pihak terlibat, beliau berkata, antara tugasnya ialah mendapatkan pengakuan bersumpah daripada Perdana Menteri dan isterinya selain diminta membuat surat akuan bersumpah bahawa Najib dan Rosmah terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Zulkifli berkata, ganjaran yang ditawarkan memang boleh menggoyahkan iman namun begitu beliau bersyukur kerana Allah melindunginya daripada terlibat dengan fitnah itu.

“Atas sebab ini juga saya menarik diri daripada terus mengendalikan kes berkenaan kerana adanya gangguan daripada pihak ketiga yang menyebabkan mustahil bagi saya untuk terus bertindak secara profesional sebagai peguam membela bagi kes berkenaan.

“Kita perlu ingat takkanlah OKT-OKT (orang kena tuduh) tersebut sanggup dihukum mati di tali gantung kalau benar Perdana Menteri dan isterinya terlibat di dalam kes pembunuhan tersebut kerana saya sangat yakin pasti mereka akan dedahkan perkara itu jika ia benar,” katanya.

Beliau menyatakan demikian semasa membahaskan usul menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong pada sidang Dewan Rakyat hari ini.

Rabu lalu, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim (Bebas-Bayan Baru) menggegarkan sidang Dewan Rakyat apabila ‘memecahkan tembelang’ Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung rancangan mengambil alih kerajaan Pusat ‘16 September’.

Zulkifli turut menegaskan, sebagai orang Islam semua pihak harus bersangka baik atau husnuzzan terhadap Perdana Menteri.

“Setahu saya Perdana Menteri telah melakukan sumpah menafikan pembabitan beliau dan setakat ini tidak ada antara kita yang berani bersumpah menafikannya.

“Oleh itu, bersangka baiklah sesama kita dan berpegang teguhlah kepada al-Quran. Bagaimana kita tidak suka difitnah orang, begitu jugalah kita tidak sepatutnya memfitnah orang lain,” ujarnya.

Dalam pada itu, katanya, beliau sungguh hairan bagaimana segelintir yang mengaku Islam tetapi dengan mudah menuduh seorang Islam lain melakukan pembunuhan tanpa sebarang bukti dan keterangan.

“Lebih malang lagi fitnah orang bukan Islam boleh diterima sebagai bukti tanpa sebarang soal lagi. Orang seperti P. Balasubramanian telah diterima fitnahnya dengan sekadar membuat surat akuan sumpah dengan bayaran RM4.

“Namun begitu fitnah dan tohmahan tidak pernah dibangkitkan Balasubramaniam ketika memberi keterangan di mahkamah dan kepada pihak polis. Bagi saya dia hanya seorang oportunis yang mengambil kesempatan daripada kerakusan syaitan bertopengkan manusia,” tambahnya.

Pada sidang Dewan itu, Zulkifli turut mendedahkan beliau pernah diminta mengaitkan anak kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz yang bernama Nadim dalam satu kes pembunuhan sekitar tahun 2004.

“Saya tidak lupa pada sekitar 2004, apabila saya diminta mengaitkan Yang Berhormat Padang Rengas dengan gunakan kes pembunuhan Darren Kang di mana anak Yang Berhormat bernama Nadim ditohmah terlibat dalam pembunuhan itu kerana kebetulan berada di lokasi pembunuhan.

“Sedangkan lima warga Thailand iaitu pekerja Restoran Uncle Don di Sri Hartamas kemudian telah didakwa, dibicarakan serta membuat pengakuan bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya telah diminta mengaitkan Nadim dengan mereka,” katanya.

Sambil mengucapkan syukur, Zulkifli berkata, Allah sekali lagi menyelamatkannya daripada fitnah itu.

Katanya, beliau juga telah diarah dan diminta melaksanakan banyak perkara tidak betul yang ada di antaranya tidak dilaksanakannya.

“Saya mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf kepada mereka yang menjadi mangsa kepada percaturan politik kotor ini. Saya berjanji akan berjumpa dengan mereka secara peribadi bagi memperbetulkan keadaan,” katanya.

Zulkifli mengingatkan kepada pihak tertentu agar tidak meletakkannya dalam keadaan yang memaksanya mendedahkan perlakuan mungkar yang berlaku.

“Kalau saya berbuat demikian, letupan besar yang dibuat oleh Yang Berhormat Bayan Baru, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim sekadar ‘kentut yang sepi’. Begitulah kotornya mainan politik negara masa ini,” tambahnya.