Thursday, March 03, 2016

BANGSAWAN SULTAN TENGAH: SULTAN SARAWAK DAN SULTAN SAMBAS, MAC 2016

Bangsawan Sultan Tengah akan dipentaskan di Kuching pada 4, 5, 6 Mac 2016 atas anjuran Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak dan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak.