Saturday, March 17, 2007

Universiti Melayu/Malay Univeristy

UNIVERSITI BARU
Ini hanya suatu angan-angan dan ilham dan insyaAllah akan menjadi kenyataan pada masa depan. Pastinya dengan sumbangan dan bantuan anda di mana juga anda berada. Pada ketika ini biar saja berlegar di alam maya siber antara kita.
Baca juga ini seperti Chinese University di Hongkong, Nanyang University di Singapura, The American University di Beirut dan lain-lain lagi. Ide seperti Universiti Melayu bukanlah sesuatu yang baru atau bukan kerana didorong oleh suatu perasaan. Seperti universiti-universiti yang disebut itu maka samalah tujuannya. Tujuan asas ialah untuk tujuan kesarjanaan dalam apa juga bidang yang difikirkan perlu dari masa ke semasa.
Pasti juga universiti-univeristi lain kita boleh mencadangkan struktur organisasi seperti fakulti-fakulti, jabatan-jabatan boleh diketengahkan. Kemudian bagaimanapula kita akan mengambil siswa-siswi nanti

No comments: