Tuesday, January 17, 2012

In Search of Sarawak's Lost Kingdoms Pt. 1: Negeri Saribas

25 Disember 2011, di Batang Saribas, Bahagian Betong, ke bekas tapak kota Negeri Saribas di Ulu Sungai Padeh.  Sebenarnya sebelum kedatangan Brooke, orang Melayu telah berkampung di kawasan hulu Padeh, Layar dan Paku.  Brooke menlabelkan kawasan ini sebagai sarang lanun pada sejak mengambil Sarawak pada tahun 1841.  Di bawah ialah makam Dato' Kadir di sebuah tanjung antara Sungai Padeh dan Sungai Layar.

No comments: