Thursday, October 11, 2007

Seminar Sehari Sains Matematik Rumpun Melayu, 21 November 2007

Laboratori Innovasi Dalam Pendidikan Matematik, Institut Penyelidikan Matematik, Universiti Putra Malaysia dengan kerjasama Akademi Sains Islam Malaysia akan menganjurkan Seminar Sehari Matematik Rumpun Melayu pada 21 November 2007. Seminar itu akan diadakan di Palm Garden Hotel, Putrajaya
dan mereka yang berminat boleh berhubung terus dengan etno@inform.upm.edu.my.

No comments: