Monday, May 05, 2008

MALAYSIA MESTI BERPAKSI MELAYU

PIAGAM KONGRES PERMUAFAKATAN MELAYU


MUKADIMAH

Kewujudan Bangsa dan Persekutuan Malaysia adalah berpaksi dan berteraskan Kedaulatan Melayu, bermaksud kuasa pemerintah dan pembentukan negara yang berkesinambungan, bersendikan proses sejarah yang panjang, mempunyai tradisi yang berterusan dan segala persetiaan yang menjalin perhubungan di antara kerajaan dan rakyat Melayu.

RUKUN PERJUANGAN MELAYU

Persekutuan Malaysia sebagai negara berdaualat adalah natijah kesinambungan sejarah, tradisi dan persetiaan bangsa Melayu dan seluruh rakyat Malaysia.  Demi kedaulatan dan keutuhan negara dan bangsa maka dimaktubkan prinsip-prinsip berikut;

1.      Menjunjung kedaulatan dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri sebagai undang-undang muktamad dan sahih tentang kewujudan bangsa dan Persekutuan Malaysia;

2.      Mempertahankan kemuliaan dan kesucian Islam sebagai agama Persekutuan dan segala natijahnya dalam kewujudan bangsa dan Negara;

3.       Menjaga, memelihara dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu dan kedaulatannya sebagai tonggak kewujudan Persekutuan Malaysia;

4.     Mempertahankan sistem politik Negara yang berlandaskan raja berpelembagaan, pemerintahan berlandaskan demokrasi serta kedaulatan negera;

5.      Menjunjung kedaulatan undang-undang sebagai landasan keadilan, pentadbiran dan pertahanan demi kesjahteraan bangsa dan Negara;

6.     Memperjuangkan prinsip kesaksamaan pengagihan, penyertaan dan pemilikan kekayaan ekonomi negera berlandaskan peruntukan undang-undang;

7.      Memastikan kewujudan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk membentuk kewarganegaraan yang taat setia sepenuhnya kepada bangsa dan negera;

8.      Menegaskan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang berfungsi sebagai saluran komunikasi untuk menyatupadukan seluruh rakyat dan sebagai wahana keilmuan untuk memartabatkan peradapan Malaysia;

9.      Membina kebudayaan dan kesenian kebangsaan berteraskan unsur-unsur kepribumian dan penyesuaian unsur-unsur kebudayaan lain.

Rukun Perjuangan Melayu ini adalah piagam perjuangan dan pegangan berterusan lagi kekal abadi untuk seluruh umat Melayu.

Wabilahitaufik Walhidayah

Termaktub di Johor Bahru pada 27 Rabiulakhir 1429H bersamaan 4 Mei 2008 M

No comments: